Make your own free website on Tripod.com

Va Va Murugaiyya Vadivel Azhaga

Ka Va Va Kumara Thiru Kartikeya

Shingara Vela Shiva Shakthi Bala

Sangeeta Lola Satya Sayeesha

Va Va Muruga Vadivel Azhaga (x6)

Return to Contents

 

Vaamana Roopa Ganaadhipa

Parvati Nandana Paahi Gajanana

Eka Danta Gunavanta Vinayaka

Maya Vinashaka Mooshika Vaahana

Vidhya Buddhi Siddhi Pradayaka

Pranavaakara Hey Shiva Nandana

Return to Contents

 

Vahe Guru Bol Vahe Guru Bol Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Bol

Hey Nanak Kabir O Hey Mandir Masjid

Eka Hi Naam Ek Hi Dhaam

Sabka Naam Hey Samaan

Hey Nanak Kabir O Hey Mandir Masjid

Return to Contents

 

Valli Mohana Pulli Mayil Vaahana

Arumuga Kandane Sundara Vadana

Kumara Gurupara Shanmuga Vadivelava

Muruga Hari Maruga Shivashakthi Balaka

Return to Contents

 

Varuvai Neeye Sai Natha

Padidum Pothu Neeye Varuvai

Annaiyum Neeye Thanthaiyum Neeye

Guruvai Neeye Varuvaaye

Anbum Neeye Arulum Neeye

Ellam Aliththidum Param Porul Neeye

Return to Contents

 

Varuvai Varuvai Varuvai Amma

Tiruve Uruvai Varuvai Amma

Irulaai Neekkida Varuvai Amma

Unthan Arulai Pozhinthidu Sai Amma

Kalyani Karumari Kamakshi Neeye

Mahalakshmi Matangi Meenakshi Neeye

Varalakshmi Vaarahi Visalakshi Neeye

Ulahaalum Maye Prashanti Thaaye

Amma Amma Amma Amma

Return to Contents

 

Vel Muruga Vel Muruga Vel Muruga Vadivel Azhaga

Gnanavel Muruga Sakthivel Muruga

Arumuga Vadivel Azhaga

Skandavel Muruga Kathirgama Muruga

Sai Muruga Sathya Sai Azhaga

Vel Muruga Vel Muruga Vel Muruga Vadivel Azhaga

Sai Muruga Sai Muruga Sai Muruga Sathya Sai Azhaga

Return to Contents

 

Vel Vel Vel Sakthivel Vel

Aarupadai Veedu Konda Anandavel Vel

Kundru Thoraadum Kumara Vadivel Vel

Gnanavel Vel Sakthivel Vel

Gnanavel Sakthivel Thangavel Kandavel

Return to Contents

 

Vetri Vadivela Vel Muruga

Vetri Vadivela Vel Vel Vel Muruga

Vel Vel Vel Vel Vel Muruga

Sharavana Bhava Guha Vel Muruga

Shoora Samhara Vel Muruga

Subramanya Karthikeya Vel Muruga

Return to Contents

 

Vighna Vinashaka Devati Deva

Aati Sanatana Deva

Prathama Poojya Gana Natha

Bhava Bhaya Bhanjana Nitya Niranjana

Siddhi Vinayaka Deva

Mangala Dayaka Shambhu Manohara

Prathama Poojya Gananatha

Return to Contents

 

Vighna Vinashaka Gananatha

Gajanana Hey Gajavadana

Gananatha Gananatha

Pranavaswaroopa Gananatha

Parthi Pureeshwara Gananatha

Return to Contents

 

Vighna Vinashaka Shree Gananath

Parthi Pureeshwara Sai Gananath

Pashupathi Tanaya Hey Gananath

Pashangusha Dhara Hey Gananath

Parvati Nandana Hey Gananath

Parthi Pureeshwara Sai Gananath

Return to Contents

 

Vighneshwara Gananatha Gajanana

Parvati Nandana Shubhaanana

Mangala Moorthi Shree Ganaraya

Jaya Ganaraya Shree Ganaraya

Ashta Vinayaka Gajanana

Siddhi Vinayaka Gajanana

Oh, Lord! Remover of obstacles, Lord of Ganas, Elephant faced God, Auspicious son of Parvathi, Victory to Thee!

Return to Contents

 

Vighneshwara Maha Devati Deva

Vighna Vinashaka Deva

Pranavaakaara Jyoti Swaroopa

Jeya Mangala Kara Deva

Return to Contents

 

Vighneshwaram Bhaja Vighneshwaram Sadguru Natham Gowri Sutam

Jaya Shiva Nandana Vighneshwaram Pranavaanandam Devi Sutam

Siddhi Vinayaka Vighneshwaram Vidya Dayaka Gowri Sutam

Vighneshwaram Bhaja Vighneshwaram

Sharanam Sharanam Devi Sutam

Return to Contents

 

Vinayaka Vinayaka

Vishwadhaara Vinayaka

Siddhi Vinayaka Bhava Bhaya Naasha

Suramuni Vandita Shree Ganesha

Vishwadhaara Vinayaka

Return to Contents