Make your own free website on Tripod.com

Radha ke Natavaralal Kanhaiya

Gokula Bala Go Paripala

Nandakumara Rasa Vilola

Meera Ke Prabhu Nandalal Kanhaiya

Return to Contents

 

Radha Madhava Madana Gopala

Nanda Mukunda Natavaralala

Mathura Natha Deena Dayala

Sai Govinda Giridhara Bala

Return to Contents

 

Radhe Govinda Krishna Murari

Jaya Sai Mukunda Murari

Nanda Ananda Radhe Govinda

Radhe Govinda Sai Govinda

Sai Mukunda Murari

Return to Contents

 

Radhe Govinda Radhe Gopala Sai Rama

Bansidhara Bansidhara Hey Chitha Chora

Hey Natavara Hey Natavara Nanda Kishora

Ghana Shyama Sundara Megha Shyama Sundara

Sai Rama

Return to Contents

 

Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda

Hey Radhe Gopala

Radhe Govinda Bhajo Radhe Gopala

Murali Manohara Govinda Hey Madhava Murahara Govinda

Return to Contents

 

Radhe Shyama Gopala Radhika Jeevana Shree Ranga

Megha Shyama Gopala Mana Mohana Sundara

Shree Ranga

Pandari Natha Gopala Panduranga Shree Ranga

Parthi Pureesha Gopala Sai Ranga Shree Ranga

Return to Contents

 

Radhe Shyama Hey Ghana Shyama

Radha Madhava Mangala Dhaama

Nanda Nandana Govinda

Navaneeta Chora Govinda

Narada Priya Govinda

Nata Jana Paala Govinda

Narayana Govinda

Govinda Gokula Nandana Govinda

Govinda Parthi Nandana Govinda

Return to Contents

 

Radhika Jeevana

Krishna Janardana

Radhe Govinda Radhe Gopala

Devaki Nandana

Nanda Nandana Hey Gopika Ranjana

Murali Mohana

Shree Madhusoodhana – Krishna Krishna

Return to Contents

 

Raghupate Raghava Raja Rama

Raja Rama

Seetha Rama

Dasharatha Nandana Raja Rama Kausalyatmaja

Sundara Rama

Rama Rama Jaya Raja Rama Raghava Mohana

Megha Shyama

Jai Jai Ram Sai Ram

Jai Jai Ram Jai Jai Ram Jai Jai Rama Rama Seetha Ram

Patita Pavana Seetha Pate Rama

Raja Rama

Seetha Rama

Return to Contents

 

Raghupate Shree Ramachandra Raghava Daya Nidhe

Madhava Shree Radhikesha Govinda Hare Krishna

Pashupathe Shree Parvatheesa Shankara Sadashiva

Return to Contents

 

Raghupati Raghava Raja Ram

Patita Paavana Sai Ram

Rama Rama Jaya Raja Ram

Rama Rama Jaya Sai Ram

Return to Contents

 

Ram Raheem Ko Bhajne Vale Tere Poojari Baba

Tera Naam Ek Sahara

Tum Hi Ho Geeta Tum Hi Ramayan

Tum Hi Ho Veda Puran Baba

Return to Contents

 

Rama Hare Sai Krishna Hare

Sarva Dharma Priya Sai Hare

Allah Eshwara Sai Hare

Naanak Esu Buddha Hare

Zorashtra Mahaveer Sai Hare

Sarva Dharma Priya Sai Hare

Return to Contents

 

Rama Hare Sai Rama Hare

Shyama Hare Sai Shyama Hare

Sai Hare Sathya Sai Hare

Allah Ishwara Rama Ram Seetha Ram

Buddha Mahavir Shyama Shyam Radhe Shyam

Bhagavan Bhagavan

Sai Ram Sai Ram

Sarva Dharma Priya Sai Hare

Return to Contents

 

Rama Rama Sai Ram

Seetha Ram Radhe Shyam

Dasharatha Nandana Radhe Shyam

Eshwaramba Nandana

Parthi Pureeshwara Sai Ram

Return to Contents

 

Ramachandra Prabhu Raghuvamsha Nama

Seetha Pate Jaya Janaki Rama

Ahalyoddharaka Sugunabhi Rama

Ravana Samhara Kodanda Rama

Ayodhya Rama Pattabhi Rama

Nava Nava Komala Shree Sai Rama

Seetha Pate Jaya Janaki Rama

Return to Contents

 

Ramakrishna Govinda Narayana

Narayana Hari Narayana

Shree Lakshmi Ramana Narayana

Om Anantha Narayana

Return to Contents

 

Ramakrishna Govinda Narayana Keshava

Radhika Ramana Madhava Jaya Ranga Deva

Hare Rama Hare Krishna Seetha Rama Raghava

Return to Contents

 

Ramakrishna Prabhu Tu He Ram He Ram

Sai Krishna Prabhu Tu Sai Ram Sai Ram

Esu Pita Prabhu Tu Hey Ram Hey Ram

Allah Ishvara Tu Allah Ho Akbar

Shirdi Sai Prabhu Tu Sai Ram Sai Ram

Return to Contents

 

Ravi Shashi Nayana Pannaga Shayana

Lakshmi Ramana Narayana

Bhava Bhaya Harana Vanthitha Charana

Sharanam Sharanam Parthi Sadana

Narayana Sai Narayana

Narayana Sai Narayana

Return to Contents

 

Rum Jhum Nacho Nanda Dular

Madhava Murahara Madana Gopal

Radha Manohara Natavarlal

Govindha Giridhara Murali Gopal

Return to Contents