Make your own free website on Tripod.com

Danava Bhanjana Ram Sai Shyamala Komala Ram

Hey Rama Rama Jaya Ram Sai Rama Rama Ram

Dasaratha Nandana Ram Sai Daya Sagara Ram

Deenon Ke Prabhu Ram Sai Rama Rama Ram

Return to Contents

Darsha Dikhao Bhagavan

Sai Natha Bhagavan

Tum Janat Sab Antharyami

Deejo Mere Prabhu Amrta Vani

Tumho Mere Atma Ram Baba

Pooran Karo Meri Man Ki Kamna

Return to Contents

Dasharatha Nandana Rama Daya Sagara Rama

Raghukula Tilaka Rama Sathya Sai Shree Parandama

Akalyodharaka Rama Shaapa Vimochana Rama

Shirdi Pureesha Rama Puttaparthi Puri Paranthama

Return to Contents

Dasharatha Ram Janaki Ram

Maruthi Sevitha Manobhi Ram

Sitha Ram Shree Raghu Ram

Parthipureeshwara Shree Sai Ram

Jai Jai Ram Janaki Ram

Ahalyoddharaka Ananda Ram

Return to Contents

Datha Guru Datha Guru Dathathreya Guru

Sai Nadha Dheena Nadtha Brahmananda Guru

Alak Niranjana Bhava Bhaya Bhanjana Dathathreya Guru

Dathathreya Guru Sai Nadha Guru Dheena Nadha Guru

Return to Contents

Dathathreya Guru Maharajah

Brahma Vishnu Shiva Maharajah

Raghupathi Raghava Rajaathi Raja

Keshava Madhava Govindarajah

Return to Contents

Dayaa Sagara Karunaakara

Jagadeeshvara Saayeeshvara

Bhvaneshvara Akhileshvara

Gunagambhira Sayeeshvara

Return to Contents

Dayakaro Shiva Gangadhari

Krupa Karo Shiva Hey Tripurari

Nama Madhura Thava Mangala Kari

Alakha Niranjana Thrishoola Dhari

Daya Karo Krupa Karo Raksha Karo Bhola Bhandari

Return to Contents

Deena Bhandhava Shree Sai Deva

Daya Sagara Devati Deva

Pahi Prabho Sayeeshwara

Dehi Vibho Jagadheeshwara

Sharanam Prabho Sathya Sai Deva

Return to Contents

Deva Devoththama Deena Samrakshaka

Devathi Deva Dayaamayaa

Shree Sai Deva Krupaamayaa

Pathithodhaara Paapa Vidoora

Parthi Vihara Parameshwara

Bhasmodhbavakara Bhava Bhaya Nashana

Shree Sai Deva Krupaamayaa

Return to Contents

Deva Muruga Varuha

Singara Vela Varuha

Va Va Muruga Vela

Vannamayil Vaha Varuha

Return to Contents

Deva Senapathe Skanda Subramanya Paahimaam

Paahi Parameshwara Skanda Subramanya Paahimaam

Subramanya Shanmuganatha Sainatha Karunasindhu

Paahi Parameshwara Skanda Subramanya Paahimam

Return to Contents

Devaki Tanaya Daya Nidhe

Daya Nidhe Krupa Nidhe

Darshana Deejo Deva Deva

Deena Natha Sai Natha

Return to Contents

Devi Bhavani Maa Sathya Sai Bhavani Maa

Dayakaro Sai Maa Kripakaro Sai Maa

Jeya Maa Jeya Maa Jeya Devi Bhavani Maa

Jeya Maa Jeya Maa Jeya Sai Bhavani Maa

Jeya Parthi Nivasini Maa Jeya Sai Bhavani Maa

Return to Contents

Devi Jagat Janani Sai Mata

Pranava Swaroopini Praaneshwari – Devi

Gnana Pradayini Gnaneshwari

Tripura Sundari Dakshayani

Bhagawati Bharati Narayani

Jagadeeshwari Jagan Mohini

Karuna Mayi Sathya Sayeeshwari

Return to Contents

Devi Sai Maa Devi Saraswati Maa

Durga Bhavani Maa Kali Kapalini Maa

Jegadhodharini Maa Sathya Sai Dayakaro Maa

Return to Contents

Dhimitha Dhimitha Dhim (x2) Nache Bhola Nath

Nache Bhola Nath x 4

Mridanga Bole Shiva Shiva Shiva Om

Damaru Bole Hara Hara Hara Om

Veena Bole Sai Ram Sai Ram

Nache Bhola Nath x 4

Return to Contents

Dina Dinama Obey Sama Thanama Lovey

Oba Sarana Soyaa Aavaa

Sathya Sai Thumeni Shirdi Sai Thumeni

Oba Sarana Soyaa Aavaa

Obey Paadha Kamal Putha Suvandha Malin

Pethi Gee Gayamin Nama Dhimu Sama Kin

Yethumata Apa Aavaa – Sai Ram

Pithumata Apa Aavaa – Sai Ram

Yethumata Apa Aavaa – Sai Ram

Return to Contents

Durga Bhavani Maa Jaya Jaya Sai Maa

Kali Kapalini Maa Jaya Jaya Sai Maa

Paramasivani Maa Jaya Jaya Sai Maa

Jagadodharini Maa Jaya Jaya Sai Maa

Return to Contents

Durge Durge Durge Jai Jai Maa x 2

Karuna Sagari Maa Kali Kapalini Maa

Jagadodharini Maa Sathya Sai Jai Jai Maa

Return to Contents

Dwaraka Mayi Ram Hey Shirdi Pureeshwara Ram

Prashanthi Nilaya Ram Hey Parthipureeshwara Ram

Ayodhya Vasi Ram Hey Janaki Jeevana Ram

Dayakaro Raghu Ram Hey Deena Bandhu Sai Ram

Return to Contents