Make your own free website on Tripod.com

Chandra Kaladhara Tanaya Deva

Sharavana Bava Thiru Vel Muruga

Gajamukha Sothara Gowri Nandana

Aru Mugane Deva Karthikeya

Hara Shiva Nandana Shanmuga Mohana

Mayuura Vahana Jeya Jeya Ho

Return to Contents

Chandrashekharaaya Namah Om

Gangaadharaaya Namah Om

Om Namahsivaaya Namah Om

Hara Hara Haraaya Namah Om

Shiva Shiva Sivaaya Namah Om

Sayeeshwaraya Namah Om

Return to Contents

Chitha Chora Murali Vaala

Nandalala Nanda Gopala

Nandalala Nandalala x 2

Brindavana Shyama Gopala

Madhura Vraja Gokula Bala

Manamohana Madhana Gopala

Nandalala Nandalala

Manamohana Madhana Gopala

Nandalala Nanda Gopala

Nandalala Nandalala

Return to Contents

 

Chitravati Thata Vishala Sundara Sai

Avadoota Chintana Guru Deva Sathya Sai

Mere Baba Sai

Shirdi Baba Sai Parthi Baba Sai

Yamuna Teerake Krishna Kanhaiya Sai

Avadoota Chintana Guru Deva Sathya Sai

Return to Contents